wat is Sherpa

 

 

Sherpa is een zelfstandige stichting die wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

In principe worden alle activiteiten onder de naam en de verantwoordelijkheid van de stichting Sherpa uitgevoerd. Er is echter een uitzondering: stichting Sherpa VoorWerk.

 

Sherpa VoorWerk stelt zich ten doel mensen met een arbeidshandicap, die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden en met persoonlijke ondersteuning tot regelmatige arbeid in staat zijn, te ondersteunen. De activiteiten van deze stichting worden in het jaardocument verantwoord.

 

Clusters
Sherpa is verdeeld in acht clusters. De verantwoordelijkheid voor een cluster ligt in handen van een clustermanager. Hij of zij wordt ondersteund door teammanagers. Het accent bij de clustermanagers ligt vooral op de voorwaardenscheppende en beheersmatige kant. De teammanagers zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de aansturing van de cliëntenzorg.

 

 

FOLLOW US